Toplumumuzda görülen en büyük sosyal problemlerden biri eğitim sistemimizin yetersizliğidir. Her öğrenci eşit koşullara sahip olamamakta, bir çoğu yeteneklerinin,ilgilerinin farkına varamamaktadır. Bu sebeptendir ki öğrencilerin çoğu “başarısızlık” yanılgısıyla karşı karşıya kalmakta,özgüvenlerini yitirmekte ve eğitime sırtlarını dönmektedir. Eğitim sistemimizdeki bu eksiklik de toplumumuzdaki problemlerin temelini oluşturmaktadır. Gönüllü Eğitim Projesi (GEP) bu probleme çözüm bulmak, eğitimde fırsat eşitliği hedefini gerçekleştirmek, çocuklara bir çok konuda vizyon kazandırmak,onları yeteneklerinin bilincinde oldukları bir sistemle eğitime ısındırmak adına 2001 yılından bu yana Ankara’nın farklı bölgelerinden sosyoekonomik durumu kötü olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile her hafta Cumartesi günleri 09.00-15.00 arası çocukların okullarında buluşmaktadır. Bu saatler içerisinde gönüllülerimiz çocuklara sadece derslerinde yardımcı olmakla kalmayıp farklı sanatsal,kültürel,bilimsel etkinlikler de yaparak çocukların ufukla- rını genişletmeye ve yeteneklerini keşfettirmeye çalışmaktadır. Öğrencilerle yapılan müze,tiyatro gezileri ve Bilkent Üniversitesi’nde düzenlediğimiz okullarası bilgi yarışması okul dışı düzenlediğimiz etkinliklere örnektir. Her ne kadar amacımız öğrencilere derslerinde yardımcı olmak gibi gözükse de asıl amaç bu noktadan hareketle onları sosyal ve kültürel açıdan da geliştirip örnek bir öğrenci profili yaratmaya çalışmaktır

Projemize katılmak veya katkıda bulunmak isterseniz İletişim adresimiz:

bilkent.tdp.gep@gmail.com

Galeri

Başlıksısdsdz-1insta2 face2