2016 yılında başlayan Duymazdan Gelme Projesi, dönem içinde her hafta, hafta içi bir gün Ankara’da bulunan bir işitme engelliler ortaokuluna giderek orada eğitim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki işitme engelli çocuklar ile iletişime geçmeyi ve onların yanında olmayı amaçlamaktadır. Çocuklar ile sağlıklı bir iletişim kurabilmek için güz döneminin başında 1 ay sürecek, temel ancak hızlandırılmış bir işaret dili eğitimi alınacaktır. İşitme engelli çocuklar, toplum ile iletişime geçebilmekte zorlandıklarından ötürü proje; çocukların sosyal zeka ve becerilerini geliştirecek, grup çalışması ve bireysel başarılarına katkı sağlayacak etkinlikler üzerinde durmaktadır. Aynı engele sahip olmasak da, işaret dili aracılığıyla birbirimizi anlamamıza engel olan bir duvar olmadığını hem işitme engelli çocuklara hem de toplumun diğer kesimlerine gösterebileceğimize ve işitme engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılmasına katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz.

Projemize katılmak veya katkıda bulunmak isterseniz. İletişim adresimiz:

Birgisu Karamancı: birgikaramanci@gmail.com
Deniz İpek Koçaş: dipekkocas@hotmail.com