- Gönüllülük Zirvesi 2017 - Toplumsal Duyarlılık Projeleri
TARİH
30 Nisan 2017
KONU
Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler
MEKAN
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi

Gönüllülük Zirvesi


14 ayrı alt projesi ile 14 farklı hedef kitleye ulaşan Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri bünyesinde gerçekleştirilen Gönüllülük Zirvesi, düzenlendiği her sene toplumdaki sosyal bir sorun hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir konferanstır. Farkındalık oluştururken, toplumu konunun her yönüyle bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunmak da yine Gönüllülük Zirvesi'nin hedefleri arasındadır.


Gönüllülük Zirvesi, yalnızca toplumsal sorunlara değinmekle kalmayıp aynı zamanda Türkiye’nin tüm illerinden davet ettiği katılımcılarıyla birlikte üniversite sosyal sorumluluk ağının güçlenmesine de destek olmaktadır. Konferans ve etkinlikler süresince kurulan bağların, ilerleyen süreçlerde sosyal sorunların çözümünde önemli rol oynaması beklenmektedir. Yine kurulan bu güçlü bağlar sayesinde birlik ve beraberlik olgusunun güçlenmesine, yerelde uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin tüm illerce paylaşılmasına ve toplumsal sorunlar ile ilgili ülke çapında kampanyalar organize edilmesine olanak sağlanması Gönüllülük Zirvesi'nin en büyük amaçlarındandır.

GELİN GÖNDERMEYELİM


Toplumsal Duyarlılık Projeleri bu sene Gönüllük Zirvesi’nde “GELİN GÖNDERMEYELİM”sloganı ile Erken ve Zorla Evliliklere dikkat çekmektedir. Uluslararası Çocuk Merkezi ile birlikte organize edilen etkinlikte Erken ve Zorla Evliliklerin çocuğa karşı ihmal ve istismar olduğu vurgusunun yapılması amaçlanmaktadır. 


Türkiye’nin de imzaladığı ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birinci Maddesi uyarınca 18 yaşının altındaki her birey çocuk sayılmaktadır. Gönüllülük Zirvesi kapsamında, erken yaşta ve zorla evlendirilen çocukların yaşayabilecekleri psikolojik, eğitim ve fizyolojik sağlık sorunları detaylı olarak ele alınacaktır. Öte yandan, bu evliliklerin hukuki boyutu da güncel gelişmeler ışığında değerlendirilecektir. Dünyada ve Türkiye’de erken ve zorla evliliklerin durumunun incelenmesi ile ulusal ve uluslararası yürütülen projelerin tanıtılması da yine etkinlik ajandasında yer almaktadır.


Türkiye’nin birçok ilinde sosyal sorumluluk faaliyeti yürüten üniversite öğrencileri ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın da katılımıyla Erken ve Zorla Evliliklere karşı tek vücut olalım ve GELİN GÖNDERMEYELİM.

Program

9:00-9:30
Kayıt
9:30-9:40
Açılış Konuşması
Kamer Rodoplu, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Dekanı
9:40-10:10
Dünyada ve Türkiye’de Erken ve Zorla Evlilikler
Dr. Ayşegül Esin, Genç, Kadın Sağlığı ve Hakları Sorumlusu, UÇM
10:10-10:40
Eğitim Açısından Erken ve Zorla Evlilikler
Prof. Dr. Mustafa Akaydın, CHP Antalya Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Eski Rektörü
10:40-11:00
Kahve Molası
11:00-11:30
Çocuk ve Adolesanların Bedensel Sağlığı Açısından Erken ve Zorla Evlilikler
Prof. Dr. Orhan Derman, Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Adolesan Ünitesi Başkanı
11:30-12:15
Hukuki Açıdan Erken Ve Zorla Evlilikler
Av. Sema Aksoy, Ankara Barosu Eski Başkan
12:15-13:15
Öğle Yemeği
13:15-13:45
Medya Bakış Açısı ile Erken ve Zorla Evlilikler
Gökçer Tahincioğlu, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü
13:45-14:30
Çocuk ve Adolesanların Ruh Sağlığı Açısından Erken ve Zorla Evlilikler
Türkiye ve Dünyada Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar
Doç. Dr. Ayten Zara, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Danışman ve Klinik Psikolog
Esra Zıhlioğlu, World Human Relief Ekibi
Dilan Bozda, World Human Relief Ekibi
Seher Tarhan, World Human Relief Ekibi
Letişya Yancı, World Human Relief Ekibi
14:30-14:50
Kahve Molası
14:50-15:40
Panel: Çocuk Gözüyle Erken ve Zorla Evlilikler: Projeler
Panel Başkanı: Ethem Can Ayhan, TDP
Cansu Küçüksözen, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi
Arda Karaca, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi
Ecem Şimşek, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi
15:40-16:40
Panel: Saha Çalışmaları Işığında Erken ve Zorla Evlilikler
Panel Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Akın, Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı
Azmi Kişnişci, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Sinem Eryiğit, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Anadolu’da Bir
Kızım Var Projesi
Üniversite Sosyal Sorumluluk Projeleri
16:40-16:50
Kahve Molası
16:50-17:50
Panel: Sosyal Sorumluluğun Toplumsal Sorunların Çözümündeki Yeri
Ibrahim Betil, TEGV Kurucusu, TOG Mütevelli Heyeti Üyesi
Kaddafi Bozkurt, TDP Kurucusu, TOG Mütevelli Heyeti Üyesi
Hüsnü Ada, TDP Kurucusu
TDP 2016-2017 Genel Koordinatörü
17:50-18:15
Tartışma ve Kapanış

İletişimGönüllülük Zirvesi bir Toplumsal Duyarlılık Projeleri etkinliğidir.